აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად - ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები #live

by Georgian Broadcaster
4 ივლისი, 2018

სტუმრები:
მაკა ფერაძე - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე;
მარი წერეთელი - ჯანდაცვის სამინისტროს მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი;
ქეთევან სარაჯიშვილი - იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი;
მაია ქურციკიძე - გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი