สมเด็จวังหน้าหลังฝั่งตะกรุดทองคำ สมเด็จวังหน้าทรงครุฑ

by DFB J