פרשת יתרו תשע"ח - הרב ברוך רוזנבלום Hd

by הידברות ערוץ ה-HD
למה היה צריך ה' לשכנע את המלאכים לברוא את האדם? כמה פעמים היה ויכוח אם התורה תרד לארץ או לא? וכיצד הצליח משה בסופו של דבר להוריד את התורה לארץ?