เธอหนอเธอ - แนน วาทิยา Ost.บุพเพสันนิวาส | นุ่น กนกวรรณ Cover

by S2S Fly High
เพลง เธอหนอเธอ
Vocal : กนกวรรณ วันจันทร์ Kanokwan Wanjan (นุ่น S2S Fly High)
Piano : นายอิทธิพล พิมทอง Ittipon Pimtong (โอ๊ต S2S Fly High)

ติดต่องานแสดง Mobile: o61-841-4446
Website: http://www.s2sflyhigh.com
Facebook: http://www.facebook.com/s2sflyhigh

Executive Producer:
สุดาทิพย์ พึ่งรัศมี
ธีรวัตร พึ่งรัศมี
Sound Engineer: ทิวากร กาญจนกิตติ
Video Editor: ศรัณยู นันทวัฒนานุกูล

Recording, Mixing and Mastering at Vintage Studio

Vintage Studio Team:
ทวิรวัตร พึ่งรัศมี, ธานินทร์ โฆสกิตติกุล, วีรภัทร์ คำหอม, พชร ศิลมงคล