Joseph D'af - Varavaran'ny Lanitra

by Manu Rakotoson
Joseph d'af - Varavaran'ny Lanitra

Mbola ho avy ny andro hiseho amin'ny rahon'ny lanitra izaho sy ianao, sao ho nenina ny farany !!