เพลง สดุดีพระแม่เจ้า

by TH Nuwit
เพลง สดุดีพระแม่เจ้า
คำร้อง / ทำนอง ทวี มาศมัณทนะ
ขับร้องหมู่นำโดย ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา ชรัมภ์ เทพชัย

องค์ราชินีนั้นเป็นศรีสง่า ชาวประชาขอเทิดพระแม่ขวัญ
พระบารมีควรคู่ขวัญราชัน ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวันท์สดุดี
ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ ทรงประพาสเยี่ยมเยียนทุกถิ่นที่
ออกตกเหนือใต้ทรงรักใคร่ปรานี สร้างสัมพันธ์น้องพี่ผองเราสุขสันต์
อ่า องค์พระราชินีศรีหล้า หลั่งเมตตาประทานแด่ชนทุกชั้น
จะจนหรือมีใช่ศักดิ์ศรีต่างกัน ด้วยพระทัยตั้งมั่นเหมือนดั่งมารดร
องค์ราชินีนั้นเป็นศรีแห่งหล้า พระจริยางดงามเมื่อสโมสร
เป็นขัตติยะเป็นมิ่งขวัญนิกร ขอถวายพระพรขอสดุดี