Eva: “brīva No Atstumtības Un Okultisma Sekām!” 19.05.2019.

by Kristus Pasaulei
Esi aicināts atbalstīt draudzes darbu ziedojot:
EKD "KRISTUS PASAULEI"
Reģ. Nr. LV 99500003902
Parka 24a-21, Limbaži, LV-4000
AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909

Vairāk informācijas mājas lapā: http://www.marcisjencitis.lv/ziedojumiem