นกสีชมพู - วินัย - ชวลีย์ (สุนทราภรณ์ , Suntaraporn)

by Metro Records
นกสีชมพู - วินัย - ชวลีย์ (สุนทราภรณ์ , Suntaraporn, สุนทราภรณ์ แฟนคลับ-ชวลีย์ ช่วงวิทย์ -วินัย จุลละบุษปะ)