Fmv เจมส์จิ แต้ว - รวมโมเมนต์น่ารักๆ Part 2

by Snoopy Kitty
FMV เจมส์จิ แต้ว - รวมโมเมนต์น่ารักๆ part 2
เจมส์ จิรายุ , แต้ว ณฐพร | James Jirayu , Taew Natapohn
https://www.youtube.com/watch?v=dAbXV5wDPko