เพลง กองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ

by lord folio
ขับร้อง : ยิ่งยง ยอดบัวงาม
คำร้องทำนอง: ธวัฐไชย ฤดีอมรเกียรติ
เรียบเรียงดนตรี: อ.จิตรกร บัวเนียม