เถียงนา ออกแบบเถียงนา Cottage Design 3d Ep.2

by SPS i farm
ตอนที่สองนี้ เป็นแบบโครงหลังคาและมุงหลังคา โดยแบบรองรับวัสดุเป็น กระเบื้องหรือสังกะสี (ถ้าจะใช้ไพรหญ้าต้องปรับแบบหลังคาใหม่นิดหน่อย) ในแบบนี้จะมีเพิ่มโครงกันสาดเข้ามาด้วยเพื่อป้องกัน แดดฝนสาดเข้ามาในตัวเถียง
*ฝากตามต่อคลิปหน้าด้วยนะครับ