เลี้ยงไก่พื้นเมือง (ตอน ออกแบบ เล้าไก่ 3d) 3

by SPS i farm
แบบจันทันหลังคาเพื่อรองรับแปในสเต็ปต่อไปครับ เนื่องจากแปลนที่วางไว้ หลังคาเป็นสังกะสีบางซึ่งมีน้ำหนักเบาจันทันเลยห่างๆ