Jāzeps Un Viņa Brāļi (1983.g.)

by Salviz
Jāzeps un viņa brāļi
Traģēdija piecos cēlienos
Vieta: I un II cēlienā Kanaanā, no III līdz V cēlienam Ēģiptē.
Laiks: ap 3500 gadu atpakaļ.