คำไม่กี่คำ - ธีร์ ไชยเดช.avi

by losuwan api
สำหรับคำไม่กี่คำที่เพื่อน(บางคน)อยากบอกเพื่อน(บางคน)...บางครั้งมันก็ไม่อาจที่จะบอกกันได้ง่ายๆ....ฟังเพลงๆนี้แล้วก็อดแอบอมยิ้มไม่ได้...ก็ต้องมีบ้างล่ะน่าสำหรับเพื่อน(บางคน)ในบางเวลาและบางอารมณ์ที่ได้คิดถึงเพื่อน(บางคน)คนนั้น