5 เพลงประกอบวิดีโอเพราะๆ ที่ Youtuber หลายคนใช้กัน และไม่ติดลิขสิทธิ์ [720p]

by DEADALONE
ทำเล่นๆขำ
➤ Download Music : https://www.youtube.com/audiolibrary/music

➤ Music : 1.Get Outside
2.Locally Sourced
3.Mr Pink
4.Payday
5.Summer Smile

➤ Likes Shares & Subscibe

► Recording & Editing ◄
Editing : Movie Studio 13 Platinum
Recording : Action!

➤ My Official Social Media
Facebook : https://www.facebook.com/deadalone.ea...
Twitter : https://twitter.com/DeadAloneCH
Google+ : https://plus.google.com/u/0/+TheUltra...

Thank you for watching :)