ขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิมอิสริโก (เนื้อเขียวข้าวเหนียว) การวิเคราะห์โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์

by วิโรจน์รัตน์ พัฒนไฝคำ
การวิเคราะห์โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เปรียบเ­ทียบ การทำปฏิกริยากับกรดอ่อน ขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิมอิสริโก เนื้อเขียวข้าวเหนียว