ทางใครทางมัน (ตะวันตัดบูรพา) / แมว-จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

by watana nam
รับชม และ รับฟัง เพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมีเนื้อหาที่โปรดใช้ความคิดในแง่สร้างสรรค์เพื่อพิจารณาโดยไม่ทำลายนะครับ หากสอดคล้องถึงตัวละครใดๆหรือประโยคใดๆต้องขออภัย มณี มา ณ.ที่นี้ด้วย ขอบคุณนะครับ คุณใดๆ ^_^