สอนวิธีโหลด วีดีโอ หนัง คลิป ได้ทุกวีดีโอ โหลดเร็ว (มีคลิปใหม่ใต้คลิป)

by Fluke Worawee
#ปัจจุบันโหลดคลิปในyoutubeไม่ได้แล้วน่ะครับแต่มีวิธีใหม่ครับ

คลิปสอนโหลดวีดีโอวิธีใหม่
https://youtu.be/Aw8LE6Gf1pc

แอปช่วยดาวน์โหลด
http://www.mobango.com/video-downloader-for-uc-browser/?cid=1858202

หมายเหตุ
1)ถ้าหาวีดีโอในแกลเลอรีไม่เจอให้เข้าไปหาดูตรงเมนูดาวโหลด ในแอฟ uc browser และเปลี่ยนชื่อไฟล์ ที่เราโหลดมา ให้เติม .mp4 ต่อท้ายสุด แล้วยังจะเจอเอง

2)วีดีโอที่มีความยาว 1ชม. 2ชม. หรือนานกว่านั้นสามารถโหลดได้ แต่วีดีโอที่ไม่ถึง1นาทีจะโหลดไม่ได้

3)วีดีโอโหลดเก็บไว้อยู่ในการ์ด

4)ถ้ากดโหลดวีดีโอแล้วบอกว่า "ติดลิขสิท" แสดงว่าคุณยังไม่ติดตั้งแอฟช่วยดาวโหลด

5)ถ้าติดตังแอฟช่วยดาวโหลดไม่ได้ แสดงว่ายังไม่ตั้งค่าความปลอดภัย

6)ถ้ากดดาวโหลดแล้วบอกว่า "ดาวน์โหลดล้มเหลว" อาจเป็นเพราะ เน็ตไม่มี หรือ การ์ดเต็ม หรือ การ์ดเสีย