เบื้องลึกเบื้องหลัง 250255_03/03

by เบื้องลึก เบื้องหลัง
เบื้องลึกเบื้องหลังกับเชิงชาย หว่างอุ่น ทาง Modern 9 TV รายการที่จะพาไปติดตามเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานของบุคคล หน่วยงาน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ออกอากาศทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 น.