ชมมะม่วงร้อยล้าน ม.1 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย (ชมคลิป)

by Chuchart Uthaichit
23 ก.ค.60 เวลา 15.00 น. ต.น้ำขุม มีผลิตภัณฑ์ ที่ขึ้นชื่อมากว่า 20 ปี และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน ก็คือ มะม่วง โชคอนันต์ ที่ปลูกกันมานาน และมีการบริหารจัดการที่ดี จึงเป็นมะม่วง ที่สร้างรายได้ถึงกว่าร้อยล้านบาท/ปี ให้กับ ชาว ต.น้ำขุม ได้อย่างมีความสุข เป็นอย่างไร (ชมคลิป)

สทร.สุโขทัย