อินทรอาชีวะ ยุบ

by indara82
โรงเรียนอินทรอาชีวะ

คุณสั่งปิดโรงเรียนพวกเราได้ แต่ไม่อาจปิดใจ ให้รักอิน