វិដេអូក្ដៅៗ មន្ត្រីឲ្យឈរជើងចាំការពារទប់ស្កាត់អ្នកកាសែតមិនឱ្យចុះយកព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរឿងយកលុយពី

by Mr. SC Channel
វិដេអូក្ដៅៗ មន្ត្រីឲ្យឈរជើងចាំការពារទប់ស្កាត់អ្នកកាសែតមិនឱ្យចុះយកព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរឿងយកលុយពី

ប្រភពពី, ICDTV, https://www.facebook.com/icdtv.online/videos/617582258736970/

សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឆាណែលថ្មីរបស់ខ្ញុំផង ខាងក្រោមនេះ
link: https://www.youtube.com/channel/UCQpiGqTVcVBA9bitSXdqqZw

Facebook Page:https://www.facebook.com/Dara.Khmer123/
Google Plus:https://plus.google.com/u/0/105613158811608406474