กุหลาบเวียงพิงค์-อรวี สัจจานนท์

by Karurak Piromrak
วิดีโอสไลด์ประกอบเพลง กุหลาบเวียงพิงค์ ซึ่งร้องโดย อรวี สัจจานนท์ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น (For entertainment purposes only) ขอขอบคุณเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงและภาพเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ ที่นี้