เพลงสรรเสริญ และ คำสอนพระอรหันต์-จี้กง

by S Sopit
#ธรรมะสุขใจ
....คำสอนพระอรหันต์จี้กง….
1. ชีวิตย่อมเป็นไปตามวิถีแห่งกรรมที่ลิขิต (ละชั่วทำดี)
วอนขออะไร
2. วันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ กลุ้มเรื่องอะไร
3.เคารพพระพุทธเจ้าไม่เคารพพ่อแม่ เคารพเรื่องอะไร
4. พี่น้องคือผู้ที่เกิดตามกันมา ทะเลาะกันทำไม
5. ลูกหลานทุกคนล้วนมีบุญตามลิขิต ห่วงใยทำไม
6. ชีวิตย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ ร้อนใจทำไม
7. ชีวิตใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่าย ทุกข์ใจทำไม
8. ผ้าขาดปะแล้วกันหนาวได้ อวดโก้ทำไม
9. อาหารผ่านลิ้นแล้วกลายเป็นอะไร อร่อยไปใย
10. ตายแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ ขี้เหนียวทำไม
11. ที่ดินคือสิ่งที่สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง โกงกันทำไม
12. โอกาสจะได้กลายเป็นเสีย โลภมากทำไม
13. สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียง 3 ฟุต ข่มเหงกันทำไม
14. ลาภยศเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ไม่นาน หยิ่งผยองทำไม
15. ทุกคนย่อมมีลาภยศตามวาสนาที่ลิขิต อิจฉากันทำไม
16. ชีวิตลำเค็ญเพราะชาติก่อนไม่บำเพ็ญ แค้นใจทำไม
(บำเพ็ญไวๆ)
17. นักเล่นการพนันล้วนตกต่ำ เล่นการพนันทำไม
18. ครองเรือนด้วยการประหยัดดีกว่าไปพึ่งผู้อื่น สุรุ่ยสุร่ายทำไม
19. จองเวรจองกรรมเมื่อไหร่จะจบสิ้น อาฆาตทำไม
20. ชีวิตเหมือนเกมหมากรุก คิดลึกทำไม
21. ฉลาดมากเกินจึงเสียรู้ รู้มากทำไม
22. พูดเท็จทอนบุญจนบุญหมด โกหกทำไม
23. ดีชั่วย่อมรู้กันในที่สุด โต้เถียงทำไม
24. ใครจะป้องกันมิให้เกิดเรื่องได้ตลอด หัวเราะเยาะกันทำไม
25. ฮวงซุ้ยดีอยู่ในจิตไม่ใช่อยู่ที่ภูเขา แสวงหาทำไม
26. ข่มเหงผู้อื่นคือทุกข์ รู้ให้อภัยคือบุญ ถามโหรเรื่องอะไร
27. ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม
*หนึ่ง จิตตั้งมั่นศรัธราพาควรคิด
สอง เท้าย่างหว่างทุกทิศพิศใดเห็น
สาม ภพชาติเกิดมาพาให้เป็น
สี่ ปัจจัยไม่ลำเค็ญเห็นครบครัน
ห้า นิ้วชัดมีสั้นยาวล้วนไม่เท่า
หก อายตะนะในตัวเราอย่าหุนหัน
เจ็ด อารมณ์บ่มเพาะให้เท่าทัน
แปด โลกธรรมอย่าหวาดหวั่นให้มั่นคง
เก้า สวรรค์ชั้นฟ้ากี่คนถึง
สิบ มรรคาพาคำนึงจึงเหมาะสม
หนึ่งถึงสิบเพียงหยิบมือรู้ทันตน
หนึ่งถึงสองต้องมั่นคงจงทำดี
...คบคนพาล แต่จริงใจ ก็ไม่ผิด
...คบบัณฑิต ไม่จริงใจ ก็ไร้ผล

...ขออนญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง และภาพประกอบ..ด้วยนะครับ
เรานำมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน-แบ่งปัน-คิดดี-พูดดี-ทำดี เพื่อโลกร่มเย็น
มิได้แสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินแต่อย่างใด
*ขออานิสงส์ผลบุญนี้..ส่งผลให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเทอญฯ
ขอบคุณครับ สาธุ สาธุ สาธุ....


..................... S.Sopit ..............................

*บทสวดมนต์ธิเบต Shi Yi Mian Guan Yin Geng Ben Zhou. The Great Compassion Mantra Of Avalokitesvara. (เอกทศพักต์อวโลกิเตศวร สัจจะพจน์ธารณีสูตร)

นะโมรัตนตรายายะ นะโมอายะชานะ สักการา เปโรชานะ
โยกะระชายะ ตัททะกาทายะ อะระหะเต สังยาสัง พุทธายะ
นะโมสังวา กัตทะกาเตเต อะระหะตาเต สังยาสัง พุทธเตเต
นะโมอะยะอวโลเกเต โชระยะพุทธิสัตวายะ มหาสัตวายา
มหากรุณิกายะ กายะทา โอม ธารา ธาระ ถิริถิรี ธุรู ธุรู อิติเว
อิติชาเล ชาเล กุระชาเล กุระชาเล กุสสุเม กุสสุมา วาเร อิมิมิริชชิติ โชกะระมะ ปะระยะโช ฮา...........

[梵唱大悲咒]
南无惹纳达拉雅雅, 南无阿里雅佳纳, 萨嘎拉贝勒佳纳,
尤哈拉佳雅 达他嘎达雅, 阿拉哈帝 桑呀桑布达雅,
纳摩萨噜哇 达他嘎提呗, 阿拉哈达呗 桑呀桑布提呗,
南无阿里雅阿哇噜格帝, 秀哇拉雅 布地萨噜哇雅,
玛哈萨噜哇雅 玛哈嘎噜尼加雅, 达地雅他嗡 达拉达拉
提力提力 杜噜杜噜, 易笛威易笛加列加列, 不啦加列不啦加列,
固苏美固苏玛哇垒, 易利密利积地作哈啦, 玛巴纳雅梭哈..........

(Pin Yin)
Ná mó rě nà dá lā yǎ yǎ, Ná mó ālǐ yǎ jiā nà, Sà gā lā bèilè jiā nà, Yóu hā lā jiā yǎ dá tā gā dá yǎ, Ālā hā dì sāng ya sāng bù dá yǎ, Nà mó sà lū wa dá tā gā tí bei, Ālā hādá bei sāng ya sāng bù tí bei, Ná mó ālǐ yǎ ā wa lū gé dì, Xiù wa lā yǎ bùdì sà lū wa yǎ, Mǎ hā sà lū wa yǎ mǎ hā gā lū ní jiā yǎ, Dá dì yǎ tā wēng dá lā dá lā tí lì tí lì Dù lū dù lū yì dí wēi yì dí jiā liè jiā liè, Bù la jiā liè bù la jiā liè, Gù sū měi gù sū mǎ wa lěi, Yì lì mì lì jī dì zuò hā la, Mǎ ba nà yǎ suō hā...........................

วันนี้เพื่อนๆสามารถเพิ่มช่องทางการรับสาระและข้อคิดดีๆได้ทาง Line แล้วนะครับ
กดที่นี่ https://goo.gl/RTh4Jd

#ธรรมะสุขใจ