ตลกคณะ เทพ เทียนชัย ปะทะ เพชร ดาราฉาย

by xtanzคิดว่าหายาก
ปี 2531