สุดยอดลายพิณ พื้นบ้านอีสาน

by เทคเกอร์ ออดิโอ
สุดยอดลายพิณ พื้นบ้านอีสาน
ศิลปิน วิสิทธชน คันทภูมิ
บันทึก เทคเกอร์ ออดิโอ
เรียบเรียง เทคเกอร์ ออดิโอ 043 252 665 -0611 314 198