เขมรไทรโยค

by Muffin Silpakorn
เพลงเขมรไทรโยค ฉบับร้อง