ยอดรัก สลักใจ รวมเพลงอมตะ

by เจษฎาภรณ์ พุฒจันทร์
รวมเพลงอมตะเพราะๆของพี่แอ๊ว ยอดรัก สลักใจ เช่น ปีหน้าแต่งแน่ แม่พวงมะนาว กิ่งทองใบหยก สัจจะชาวนา และเพลงเพราะๆอีกหลายเพลง