จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย

by Nonglada Sinkhaprasert
จัดทำโดย น.ส.นงค์รดา สินค้าประเสริฐ
คพ.101 เลขที่ 17
จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นค่ะ
ไม่ได้ล้อเลียนอย่างใดติชมได้ค่ะ