พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รุ่น 10 และ 11 ประจำปี 2560

by saintLouiscollege