Moderndog - ติ๋ม [official Mv]

by Bakery Music [ Official ]
ติ๋ม - Moderndog
ศิลปิน โมเดิร์นด็อก
อัลบัม คาเฟ่

ไม่เคยรักใครเท่าติ๋ม
เพราะติ๋มคนเดียวที่ทำให้หวั่นไหว
มีติ๋มคนเดียวเป็นหนึ่งในดวงฤทัย
ไม่เคยรักใครรักใครเท่าติ๋มเลย

จะไม่รักใครอีกแล้ว
ชาตินี้ไม่แคล้วฉันคงจะมีแต่ติ๋ม
คิดถึงทีไรฉันดูรูปเธอแล้วยิ้ม
ก็มันรักติ๋มรักติ๋มอยู่ทุกนาที

อยากบอกเธอนัก ว่าฉันรัก ว่าฉันรัก
ว่าฉันรัก รักเพียงแต่เธอเท่านั้น
อยากบอกเธอนัก ว่าฉันรัก ว่าฉันรัก
ว่าฉันรัก รักเพียงแต่เธอคนเดียว
จะเอาอะไรกันนักเชียว จะต้องให้ย้ำบอกซ้ำซักกี่ที
รักติ๋มคนเดียวไม่เคยจะเหลียวใคร

ก็ไม่รักใครเท่าติ๋ม เพราะติ๋มคนเดียวที่ทำให้หวั่นไหว
มีติ๋มคนเดียวเป็นหนึ่งในดวงฤทัย
ไม่เคยรักใครรักใครเท่าติ๋มเลย

จะไม่รักใครอีกแล้ว
ชาตินี้ไม่แคล้วฉันคงจะมีแต่ติ๋ม
คิดถึงทีไรฉันดูรูปเธอแล้วยิ้ม
ก็มันรักติ๋มรักติ๋มอยู่ทุกนาที

อยากบอกเธอนัก ว่าฉันรัก ว่าฉันรัก
ว่าฉันรัก รักเพียงแต่เธอเท่านั้น
อยากบอกเธอนัก ว่าฉันรัก ว่าฉันรัก
ว่าฉันรัก รักเพียงแต่เธอคนเดียว
จะเอาอะไรกันนักเชียว จะต้องให้ย้ำบอกซ้ำซักกี่ที
รักติ๋มคนเดียวไม่เคยจะเหลียวใคร