რატომ ქორწინდებიან ადრეულ ასაკში?

by მეცხრე არხი ახალციხე
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2018 წელს 16-დან 19 წლამდე ასაკის 326 კაცი და 2 054 ქალი დაქორწინდა. ამავე წელს განქორწინდა 15 არასრულწლოვანი კაცი და 58 ქალი.