សាក់យ័ន្ត*buntheng Tattoo * Khmer Sak Yant

by BunTheng Official
▶ Check out my gear on Kit: https://kit.com/bunthengsem

សម្រាប់អ្នកនៅរតនគិរីចង់ចាក់សាក់
ដែលមានតម្លៃសមរម្យ គុណភាពល្អ សេវាកម្មល្អ
►ប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំសាក់នឹងម្ចុលគុណភាពស្តង់ដានឹង
ផ្តល់អនាម័យ ផាសុខភាព ការពារមិនអោយឆ្លងមេរោគ
►ទីតាំង : ជាប់និង ហាង​​ THE GREEN CARROT
ក្រុង បានលុង ខេត្តរតនគិរី
►កុំភ្លេច Mario Tattoo , Banlung Ratanakiri
► លេខទូរស័ព្ទ ៖ 097 76 86 566
► Page : https://goo.gl/iqaAt3
► Facebook : https://goo.gl/iqaAt3
បើចូលចិត្តវីដេអូនេះ ចុច Like និង Share
បើចង់ទស្សនាវីដេអូថ្មីៗ កុំភ្លេចចុច Subscribe
► Subscribe Now : https://goo.gl/oe2jyw