รวมฮิต อมตะยอดรัก (ยอดรักสลักใจ)

by ตะวันแดง เชิดชูนักสู้
01. พระรถเมรี –ยอดรัก สลักใจ.mp3
02. ปีหน้าแต่งแน่ - ยอดรัก สลักใจ.mp3
03. ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย - ยอดรัก สลักใจ.mp3
04. ชูชกสองกุมาร - ยอดรัก สลักใจ.mp3
05. สาริกาไร้รัง - ยอดรัก สลักใจ.mp3
06. แม่หม้ายรายวัน - ยอดรัก สลักใจ.mp3
07. ขุนแผนฟันม่าน - ยอดรัก สลักใจ.mp3
08. กินรี - ยอดรัก สลักใจ.mp3
09. เศรษฐีดินปั้น - ยอดรัก สลักใจ.mp3
10. โตเกียวแห่งความหลัง - ยอดรัก สลักใจ.mp3