ေအးျမတ္သူ၊ေနမင္း (ထြက္ဖို႕ရွိတဲ့ကားေနာ္)

by Hello Myanmar
ျမန္မာဇတ္ကားမ်ားကိုၾကည့္ရန္