วิธีดาวน์โหลด เกม Garena Rov เซิร์ฟ ทดลอง ไต้หวัน ดูให้จบ ก่อนโหลด !!!

by ReView Riw Gamers
http://moba.garena.tw/game/heroes
เซิร์ฟ ไต้หวัน หลัก ไฟล์ APK

https://event.moba.garena.tw/exp#button
ลงทะเบียน สีฟ้า (ยังไม่เปิดการลงทะเบียน) กับ ตัวเกม ไฟล์ APK Beta

https://lienquan.garena.vn/tin-tuc
เซิร์ฟ เวียดนาม หลัก ไฟล์ APK

https://rov.proximabeta.com/m/
เซิร์ฟ ยุโรป ไฟล์ play store