"ได้แค่" - Kt Long Flowing Ft. ป๋อมแป๋ม

by KT Long Flowing
เนื้อร้อง/ KT Long Flowing
ทำนอง/ KT Long Flowing
ร้อง / KT/ป๋อมแป๋ม
beat prod by. New_one
Mixed & Mastered- KT Long Flowing
ตัดต่อวีดีโอ KT/ป๋อมแป๋ม

KT https://www.facebook.com/profile.php?id=100004139014813
https://www.facebook.com/KTwp-RecordR...

ป๋อมแป๋ม https://www.facebook.com/nichapat.ongoajpompam

ป๋อมแป๋ม Youtube https://www.youtube.com/channel/UCilN_FtjmaACskVQ8ySElJA