ดนตรีบำบัด จงง่วง จงพักผ่อน

by Pretipong
ดนตรีบำบัด จงง่วง จงหลับ จงพักผ่อน โดย หมอโจ 089-938-2869 http://brainwavecrack.com
ดนตรีบำบัดเพื่อสมดุลแห่งร่างกาย จิตใจ ศูนย์iBrain สร้างพลังงานคลื่นสมองเพื่อชีวิตที่ดีทีสุด
ติดต่อ หมอโจ เพื่อใช้ดนตรีบำบัด เพิ่มศักยภาพ
รับสอนเปียโนบำบัด
คอร์สดนตรีบำบัดเพื่อเพิ่มพลังสมอง
คอร์สดนตรีบำบัดเพื่อการชะลอความชรา
คอร์สดนตรีบำบัดเพื่อลดเครียด นอนหลับง่ายขึ้น
iBrain Studio By Dr Joe