เพลง เด็กดี.......วันเด็กแห่งชาติ

by teerapat6834
ขอให้เด็กๆ ทุกๆคนจงเป็นเด็กดี ยึดมั่นหน้าที่ 10 ประการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต