สดุดีจอมราชา

by Sattahip Today
เพลง สดุดีจอมราชา ใช้ทดแทนเพลงสดุดีมหาราชา สำหรับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าหัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 ก.ค.61

เพลงสดุดีจอมราชาในหลวง รัชกาลที่10
ผู้แต่ง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ทำนอง - เรียบเรียง : วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ)
วงดนตรี : เฉลิมราชย์
ห้องบันทึกเสียง : จาตุรงค์
นักร้อง : ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทธ์
กตธิป อัครวิกรัย
ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์
กนกวรรณ อินทรพัฒน์
เนื้อร้อง
"ถวายบังคมจอมราชา
พระบุญญาเกริกฟ้าไกล
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน
ถวายพระพรจอมราชัน
ธ อนันต์ปรีชาชาญ
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ
งามตระการสมขัตติยะไทย
อุ่นไอรักจากฟ้าเรืองรอง
แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส
มหาวชิรารงกรณ มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี"