ស្នេហា​មួយ​សល់​ពី​អតីត​❤️ថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់ (hate&love)❤️mv❤️pnn Tv Drama 2019

by Nafa Ya
#ថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់#HateAndLove#KhmerDrama2019
Drama: ថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់
Song: ស្នេហា​មួយ​សល់​ពី​អតីត​
"ថ្ងៃមុនស្អប់ ថ្ងៃនេះស្រលាញ់" ជា​រឿង​ប្រលោម​លោក​របស់​អ្នក​និពន្ធ ​ម៉ីសន សុធារី ដែល​មាន​អ្នក​ចូល​អាន​យ៉ាង​ច្រើន​លើស​លុប។ ភាពយន្ត"ថ្ងៃមុនស្អប់ ថ្ងៃនេះស្រលាញ់" មានចំនួន៤០ភាគ នឹងចាក់បញ្ចាំងនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN នៅចុងឆ្នាំ២០១៩នេះ៕ប្រលោមលោកថ្ងៃមុនស្អប់ថ្ងៃនេះស្រលាញ់ គឺជាសា្នដៃកូនខ្មែរពិតៗ ទំាងគំនិតរឿង អត្ថបទភាពយន្ត បច្ចេកទេស ការគ្រប់គ្រងផលិត។
Hate &Love TV Series 2019
សូមអគុណទុកជាមុនរាល់ការចូលទស្សនា Like និង Subscribe របស់អស់លោកអ្នក....!
សូមអភយ័ទោសទុកជាមុន បើបងប្អូនមិនពេញចិត្តនូវ Video​ ណាមួយ ខ្ញុំនឹងលុបវាចោលវិញ....