Somi (전소미) - 'birthday' M/v

by THEBLACKLABEL
#SOMI #전소미 #BIRTHDAY #MUSICVIDEO #MV #THEBLACKLABEL