โอ้ละน้อ - ก้อง ห้วยไร่ [ Guitar Cover ]

by เกล้า แต๊วแหน่ว