មករាំសប្បាយជាមួយកំពូលរាតាចម្រៀងល្បីៗ | អាឡិច ចន្ត្រាតន្ត្រី | រាំវង់ + សារ៉ាវ៉ាន់ Orkes Nonstop

by khmer music
Hello everybody who enjoys listening to Music Bars Khmer. Please support my channel. I want you to subscribe like and Share My Channel now. Thanks that You Support Me...!បើមានការគាំទ្រច្រើនយើងខ្ញុំនិងខិតខំស្វែងរកយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងនូវបទពិរោះៗមកបង្ហោះវ៉ុលក្រោយៗទៀតដើម្បីមកចែករំលែកជូនដល់បងប្អូន ជាបន្តបន្ទាប់ សូមអរគុណ..