მე პასუხი არ მაქვს.. მე არ ვიცი, რა უნდა ვუპასუხო იმ გოგონას მშობლებს და სხვებს - ირაკლი ღარიბაშვილი

by FoxNews.ge
http://foxnews.ge/ - საინფორმაციო სააგენტო
Facebook Page - https://www.facebook.com/GeFoxNews/