แจกโปรเจ็ค Sonarx3e พร้อมลิงค์ดาวโหลดใต้ Vdo ครับ By Chonkai

by ปฏิภาณ จันทร์ขวาง
ดาวโหลดโปรเจ็ค
http://www.mediafire.com/file/izzqcjfz6rfook5/Chonkai+2560.rar
ดาวโหลดปลั๊กอิน KramaFX
http://www.mediafire.com/file/5ga34exk6igxi1r/KarmaFX_Plugin_Pack+up+load+by+Chonkai+.rar

กลอง ADD2 2.1.15
https://www.youtube.com/watch?v=Lop81PEYOEo

โปรแกรม SonarX3e
https://www.youtube.com/watch?v=i5MUVT6m4WQ

โปรแกรม extreme karaoke
http://www.karaoke-soft.com/smf/index.php