იწონებს თუ არა ღმერთი ეროვნული სენტიმენტის გაღვივებასა და რუსოფობიაზე აგებულ პროტესტს.

by Teopile Malakia
უწერია თუ არა მოჯანყე ქვეყანას არსებობა-განვითარება.

არის თუ არა ტოტალურად მორწმუნე ერის ურთიერთდაპირისპირება
ეროვნული რელიგიის დამსახურება?

რუსოფობიის შედეგი ქართველი გენოფონდის განადგურება.

რუსია დამნაშავე ოცდაათწლიანი ქაოსისა და დაულაგებლობისა თუ ეროვნული რელიგია-ქართლთმადიდებლობა.