เพลงสดุดีจอมราชา (ฉบับแก้ไขเนื้อร้องล่าสุด)

by TH Nuwit
เนื้อร้อง: วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ทำนอง และเรียบเรียงเสียงประสาน: วิรัช อยู่ถาวร
วงดนตรี: เฉลิมราชย์