មុខ​របរ​ចាក់សាក់​ហាក់​កំពុង​ត្រូវ​ប៉ាន់ | Tattoo Business Booming

by ខេមបូណូមីស
មុខ​របរ​ចាក់សាក់​នៅ​កម្ពុជា ហាក់​កំពុង​ត្រូវ​ប៉ាន់ បើ​ទោះ​បី​ជា​សង្គម​កម្ពុជា​នៅ​មាន​ការ​គិត​អវិជ្ជមាន​ខ្លះ​ចំពោះ​ក្មេងៗ​យុវជន​ដែល​ចាក់​សាក់​លើ​ខ្លួន​ក្ដី។ ពី​ដើម ការ​ចាក់​សាក់​សំដៅ​លើ​រូប​សាក់ដែល​មាន​មន្ត​អាគម ប៉ុន្តែ បច្ចប្បន្ន រូប​សាក់​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ទម្រង់​មួយ​នៃ​សិល្បៈ​គំនូរ​ទៅ​ហើយ។
Despite there remains a notion that tattooing is a taboo in Cambodian society, this business is seeing a boom among young Cambodians. To them, tattooing is just another form of painting art. ដើម្បី​អាន​អត្ថបទ​ដំណឹង និង​បទ​យកការណ៍​សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ជកម្ម ល្អៗ​
កិច្ច​សម្ភាស​ជាមួយ​សេដ្ឋី​ឧកញ៉ា អ្នក​រកស៊ី​ធំៗ​ច្រើន​ថែមទៀត រួមទាំង​វីដេអូ ចូរ​លោក​អ្នក​ចូល​ទៅ https://cambonomist.com/