แลรักนิรันดร์กาล ปู่จ๋าน ลองไมค์ Pmc Official Mv

by ปู่จ๋าน ลองไมค์
พลง แลรักนิรันดร์กาล - ปู่จ๋าน ลองไมค์
เพลงประกอบภาพยนตร์สั้นเรื่อง Postcard โดย สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข
https://www.facebook.com/pmchiphop555
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%8C-PMC/424353567600691?ref=hl